Pogrzebyjelonki » Ekshumacja

Ekshumacja

Składając ciało bliskiej osoby do grobu, zazwyczaj czyni się to z myślą, że jest to ostatnie miejsce jej
spoczynku. Może się jednak zdarzyć, że zaistnieje konieczność przeniesienia ciała bądź szczątków
zmarłego w inne miejsce. Procedura ta nosi nazwę ekshumacji. Może być ona wykonana jeżeli spełnione
zostaną następujące wymogi:

Posiadając komplet tych dokumentów nasza firma zajmie się kompleksową obsługą ekshumacji, na
życzenie rodziny dokona kremacji szczątków oraz przetransportuje je do nowego miejsca spoczynku.

Należy pamiętać, że ze względów sanitarnych ekshumacja może odbyć się w terminie między 15-
tym października, a 15-tym kwietnia.